Nagybányai Szentháromság Plebania Logo
2022. november 21.
18 éves a nagybányai Háló mozgalom

Hétfőn, 2022. november 21-én, a Szentháromság-plébánia Boldog Scheffler János közösségi házában ünnepelte a nagybányai Háló mozgalom fennállásának 18. évfordulóját. A meghívott vendégek Nagyváradról érkeztek: Konrád Katalin, a Partiumi Háló Mozgalom vezetője, valamint Konrád Csongor, a mozgalom munkatársa. Szmutku Róbert esperes-plébános köszöntötte a jelenlevőket, majd a váradi vendégek vezetésével foglalkozást tartottak. Az évfordulós találkozó szeretetvendégséggel ért véget. Az alábbiakban Uglár Sándor összefoglalója olvasható.

18 évvel ezelőtt 2004 májusában, a nagybányai esperesi kerület ifjúsági régiófelelőseként ismerkedtem meg a Hálóval, Szatmárnémetiben, ami az I. Partiumi Háló Találkozóhoz kötődik.

Abban az időben a helybeli plébánosoknak ismeretlen volt a mozgalom, ezért úgy döntöttünk két másik fiatallal, hogy a rendezvényen képviseljük kerületünket. Útnak indultunk Tóth Artúrral, Csákay Ancaval és ott csatlakozott hozzánk Szalontai Edit is, aki a Szentháromság-plébánia Nőszövetségét képviselte.

Végzős egyetemistaként, a fernezelyi Árpád-házi Szent Erzsébet templomhoz tartozó zsinati „magocskaként” és ifjúsági vezetőként, valamint leköszönő kerületi régiófelelősként, Taizéi imacsoport felelősként jöttem rá, hogy kerületünknek, egyházmegyénknek szüksége van egy ilyen mozgalomra, amely hidat épít közösségek között, jobban megismerjük, szükség esetén segítsük és támogassuk egymást. Küldetése az egymás iránti teljes felelősség, személyes kapcsolatok és barátságok megteremtése.

Lieb József kanonok-esperes engedélyével, július 17-én, vendégül láttuk az első portyázókat, a minoriták Szent Miklós templomában, ahol számos nagybányai magyar közösség képviseltette magát. Itt alakultak ki azok a személyes kapcsolatok, melyekre később a kerületet építhettük. Jelen voltak Szeibert András, a Háló Mozgalom egyik alapító tagja, Reinisch Egon történelmi előadó Budapestről, valamint Konrád Katalin, a Partiumi Háló régióvezetője. Mottónk„Tartsd meg a törvényt és a törvény megtart Téged!” volt.

Hétfőn, 2022. november 21-én lesz 18 éve annak, hogy Polcz Katalinnal megszerveztük az első Háló Klubot, amelyet a Szentháromság-plébánia hittantermében tartottunk, a Szent István-torony közelében, mely városunk szimbóluma, egyházmegyénk és egyben Európa védőszentje, nemzetünk első keresztény királya. Klubunk mottója: „Legyenek egy, amint te Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy, legyenek ők is egyek mibennünk, s így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”(Jn 17, 21) 2011. óta kerületünk „Nagybányai Háló Mozgalom” néven működik, célkitűzéseinket szem előtt tartva.

2014-ben kerületünk “Jubileum – Hálaadás Évé”-t ünnepelte, amikor mottóként ezt választottuk: „Adjunk hálát a múltért, éljük szenvedéllyel a jelent és tekintsünk bizalommal a jövő felé” (Szent II.János Pál pápa szavai)

Az évek során sok neves előadó tisztelt meg jelenlétével és gazdagított minket. 2013 szeptember 14.-én szerveztük meg az első Háló klubot Felsőbányán, Laurán Angéla vezetésével.

2010 és 2019 között rendszeres Hálós farsangi batyus bált szerveztünk, állandó mottója: „Evezz a mélyre és vesd ki a hálót!” Jótékonysági akciókat is szerveztünk: a Teleki Magyar Ház, a Bányavidéki Új Szó, az Eseperando Egyesület támogatására. Minden évben kirándulást szervezünk a környéken, van működő imacsoport különböző szándékokra, 2018. óta minden év júliusában Szentségimádást is szervezünk a mozgalmunkért. 2015 óta rendszeresen szervezzük a „Szállást keres a Szent család” ájtatosságot, kivéve a járvány időszakát, amikor korlátoztuk a találkozásokat.

2018 és 2019-ben első alkalommal magyarországi zarándokutakat szerveztünk, közben beszólt a járvány ezért terveinket kicsit félre tettük.

A fenti eseményeket nem lehetett volna azon személyek nélkül megvalósítani, akik valamilyen formában hozzájárultak támogatóinkkal együtt úgy lelkileg, imával, mint anyagilag. Isten fizesse meg jóságukat, adjon örök nyugodalmat azoknak, akik már nincsenek közöttünk. Köszönettel tartozunk a helyi önkormányzatnak is támogatásáért: Ludescher István és Vida Noémi volt alpolgármestereknek, valamint dr. Bónis István és Apjok Norbert parlamenti képviselőknek.

Hogyan tovább?

Olyan világban élünk, hogy sok helyen közösségeink kiöregedtek, családi gondok, nehézségek, háború a közelben, a holnapi nap bizonytalansága… de hol marad a lelki táplálék, a tisztelet?

Sok helyen elveszett a bizalom vagy éppen nem tudjuk megérteni egymást… nehéz megtalálni azokat az embereket, akik mellénk álljanak, segítsenek szívvel és lélekkel. Sokan szaladnak a kihívástól, felelősségtől. Ezekkel a szavakkal Uram kezedben ajánlom közösségeink sorsát és kérünk, mutasd meg a megfelelő utat és embereket. Bízva a jobb időkre “Isten éltessen sokáig!”

a Nagybányai Háló Mozgalom nevében,

Uglár Sándor

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Logo
PARTNEREINK
Nagybánya.ro – Városunk és Környéke Logo
BÚSz Logo
Maramaros.ro Logo
Mária Rádió Erdély Logo
RomKat.ro | Kincseiből régit és újat Logo
Magyar Kurír - Katolikus Hírportál Logo
Vatican News - Hírek a Vatikánból Logo