Nagybányai Szentháromság Plebania Logo
2022. december 1.
Átadták a Bosco Szent János Szórványkollégiumot Nagybányán

A magyar és a román kormány képviselőinek jelenlétében adták át ünnepélyesen Nagybányán csütörtök délután Erdély 31. kollégiumát, a Don Bosco Szórványkollégiumot. A máramarosi beruházást a magyar kormány 290 millió forinttal támogatta.
A Városliget bejáratánál levő egyházi ingatlanban működő, a 19. században élt Bosco Szent János olasz katolikus papról elnevezett szórványkollégium átadási ünnepségén a magyar kormányt Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, a román kormányt Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, a római katolikus egyházat Schönberger Jenő szatmári püspök képviselte.

Szmutku Róbert nagybányai esperes-plébános házigazdaként üdvözölte a vendégeket, röviden felvázolva a 77 éves Krisztus Király-plébánia történetét, amelyhez sok szállal kötődik a nagybányai kollégium is. A kommunizmus éveiben államosított egyházi telekre épített házat a visszaszolgáltatást követően az egyháznak újra kellett vásárolnia. A sok bizonytalanságtól övezett terv megvalósíthatatlannak tűnt, azonban a kitartó ima és a gondviselésbe vetett hit meghozta gyümölcsét. Korszerű háló- és tanulószobák születtek, de Philia Oázis néven vendéglőt is üzemeltetnek, amely magyar kulturális térként működik, az étterem falain ugyanis Véső Ágoston Munkácsy-díjas festőművész gondozásában képzőművészeti kiállítás kapott helyet. A nagybányai Németh László Elméleti Líceumot segítik a környező szórványtelepülésekről érkező hátrányos helyzetű gyerekek elszállásolásával és oktatásával. A kollégiumban jelenleg 15 diák tartózkodik, de az a cél, hogy az elemis kisdiákok számára működő szamosardói szórványkollégiumból érkező gyerekek is itt találjanak közösségre a jövőben.

Brendus Réka, az államtitkárság főosztályvezetője tolmácsolta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár üzenetét. „Azokat az embereket szeretem, akik nemcsak tudnak, hanem mernek is szemben úszni az árral. Azt hiszem, az erdélyi magyarság természeténél és képességeinél fogva alkalmas arra, hogy ilyen emberré váljon” – idézve a 125 éve született Tamási Áron szavait a magyarországi politikus. A főosztályvezető felsorolta a nagybányai oktatás sok évszázados hagyományait, amelyek visszanyúlnak Erdély és a Partium első, 1547-ben elindított főiskolájáig, ahol az Európa-hírű nyomdász, Misztótfalusi Kis Miklós is tanult. E hosszú folyamat szerves része a nagybányai művésztelep is. Ahogy elődeink tették, a magyarságnak ma is sokszor szemben kell úsznia az árral, ez megmaradásunk titka – hangsúlyozta összegzésként Brendus Réka.

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy az RMDSZ politikája elkerülhetetlen módon nemzetpolitika is, az identitásmegőrzés alapja az anyanyelv és a magyar kultúra, ezek kiindulópontjaként pedig a családot és az iskolát jelölte meg. A politikus felhívta a figyelmet azokra is, akik különböző okok miatt nem élvezhetik a családi hátteret, a szórványban élők számára pedig az iskola, az anyanyelven történő tanulás lehetőségének hiánya okoz gondot. Kitért az ukrajnai helyzetre is, leszögezve: Európa egy olyan agresszív politikával néz szembe, amire nem volt példa az elmúlt évtizedekben. Biztosítást adott arról, hogy sem Románia, sem Erdély lakossága nincs veszélyben. Szó esett továbbá a március 14-én kezdődő romániai népszámláláson való részvétel fontosságáról, illetve az április 3-i magyarországi országgyűlési választáson történő szavazásról, az elmúlt tizenkét év nemzetpolitikájának folytatása érdekében.

Schönberger Jenő megyés püspök meleg szavakkal mondott köszönetet a szórványkollégium megépítésére és berendezésére érkezett támogatásokért. A Kárpát-medencében élő magyar nemzetet egy nagy kenyérhez hasonlítva azt mondta, a határon túli magyarság jelenti e kenyér héját, amelyet a magyar kormány folyamatosan táplál.

Az ünnepi hangulat megteremtéséhez hozzájárult a Németh László Elméleti Líceum kórusa, Fülöp Gábor tanár vezetésével. A kollégium bentlakó diákjai Bosco Szent János idézetekkel ajándékozták meg a hallgatóságot, a szalagátvágás momentuma után pedig az egyházmegye elöljárója megáldotta az épületet és a vendégek meglátogatták a kollégium belső tereit.

A szeretetvendégség után a két kormányképviselő rövid megbeszélést tartott a keresztény felekezetek helyi és megyei elöljáróival.

A kollégium további működésének biztosításáról is gondoskodik a magyar kormány, a közüzemi díjak, valamint a bentlakó diákok étkeztetésének a részköltségét támogatja a Bethlen Gábor Alap.

KÉPEK | VIDEÓ | VIDEÓ 2

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Logo
PARTNEREINK
Nagybánya.ro – Városunk és Környéke Logo
BÚSz Logo
Maramaros.ro Logo
Mária Rádió Erdély Logo
RomKat.ro | Kincseiből régit és újat Logo
Magyar Kurír - Katolikus Hírportál Logo
Vatican News - Hírek a Vatikánból Logo