Nagybányai Szentháromság Plebania Logo
2022. április 3.
A Nagyhét liturgikus programja

* Virágvasárnap

Vasárnapi miserend

* Nagycsütörtök

08.00 – Laudes és Szent Rita ájtatosság

19.00 – Ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére, oltárfosztás

23.00 – 24.00 – Szentségimádás.

* Nagypéntek (szigorú böjti nap!)

09.00 Gyónási lehetőség

11.00 Keresztút a Cinteremben

12.00 Ministránspróba

19.00 Nagypénteki szertartás

* Nagyszombat

10.00 Ministránspróba és gyóntatás

11.00-19.00 Szentségimádás a Szentsírnál (Kérjük, iratkozzanak fel a szentségimádásra a sekrestyében).

20.00 Feltámadási szertartás, körmenet és ételszentelés.

* Húsvétvasárnap

07.00 szentmise és ételszentelés a Cinteremben

08.00 szentmise és ételszentelés a Cinteremben

10.00 Ünnepi szentmise

11.30 Ünnepi szentmise

19.00 Ünnepi szentmise.

Húsvéthétfőn vasárnapi program szerint mutatjuk be a szentmiséket.

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Logo
PARTNEREINK
Nagybánya.ro – Városunk és Környéke Logo
BÚSz Logo
Maramaros.ro Logo
Mária Rádió Erdély Logo
RomKat.ro | Kincseiből régit és újat Logo
Magyar Kurír - Katolikus Hírportál Logo
Vatican News - Hírek a Vatikánból Logo