Nagybányai Szentháromság Plebania Logo
Templomunkról
A megújuló régi városközpont tőszomszédságában, az egykori Cinteremben találhatók egyházközségünk ékességei: a Szent István torony és a Szentháromság plébániatemplom. Jelenlétükkel múltunkra emlékeztetnek.

A 45 méter magas Szent István torony, körbefutó kilátó folyosójával és sisakfedelével, a nagybányai városkép emblematikus műemléképülete, melyet Közép-Európa egyik legszebb rozettája ékesít.

A Szentháromság templom a korabeli építészeti ízlésnek megfelelően kéttornyú barokk épület.

A barokk építészet...

A barokk építészet a XVIII. században terjedt el Európában, jellegét általában helyi hagyományok, tendenciák befolyásolták, ugyanakkor maguknak az építőknek is gyakran meghatározó szerepük volt.

A nagybányai Szentháromság templom tömegében a barokk spanyol változatához áll legközelebb. Vaskos falpillérei, párkányokkal tagolt, tömzsi, alacsony tornyokkal övezett homlokzata, bástyaszerű stabilitást, jól kiépített rendszert, biztonságot és harmóniát sugall minden részletében.


A bejárat feletti díszes márványtábla a templom alapítására és építésére utal. A homlokzat külső szobordíszei embernagyságú szenteket ábrázol.

Barokk pompa, széles, gazdag profilú koronázó párkányok, kifinomult ornamentika, elegáns fejezetű falpillérek özöne fogadja a templomba belépőt. A templom ornamentokáját az aradi Milltahler testvérek újították fel a múltszázad nyolcvanas (1982-1983) éveiben.


A színek egysége visszafogott, és szinte észrevétlenül símulnak ebbe a környezetbe a gyönyörűen díszített mellékoltárok, a minőségi oltárképek, szószék, csillár, vitrálok.

Az vitrálok, amelyek kellő hangulatot biztosítanak a templombelsőnek valamelyik élvonalbeli budapesti műhelyből származnak. A milleniumi ünnepségek éveiben készültek és a 8 vitráliából 6 magyar szentet ábrázol.

Az oltárképek a XIX. század közepe táján készültek, Mezey József (1823-1882) alkotásai, míg a szentély nagy falfestménye (70 m2), 1930 körül készült és a keresztút képeivel együtt Kiss Károly (1883-1953) alkotásai. A hegyi beszédet ábrázoló freskó a nagybányai szabadiskola színvilágára emlékeztet és szinte sugallja Jézus Krisztusnak a boldogságról szóló tanítását.

A hat mellékoltár képeit: Szent István, Madonna, Nepomuki Szent János, Szent József, Golgota, Loyolai Szent Ignác, Mezey József festette 1853-ban, aki 48-as múltja miatt kényszerült elhagyni a fővárost, s több mint 50 oltárképre kap megrendelést a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyétől.

Ugyancsak Mezey József nevéhez kapcsolódik a szentélyben látható Szentháromság főoltárkép is melyet 1863-ban festett egyidőben a szentély jobb oldalán elhelyezett Szent Péter ovális alakú festményével, míg a bal oldalon látható Immaculata képet 1854-ben festette Bertóti Franciska megrendelése alapján.

A képek eredetére utaló adatok hitelességét Smoczer Ignác egykori plébános, „Historia Domus”-ban tett feljegyzései igazolják.

A templom építése az 1687-ben Nagybányán megtelepedett jezsuitákhoz kapcsolódik.
A templom építése...

Hittérítő tevékenységüket nagyban gátolta, hogy egyetlen templom, épület sem állt rendelkezésükre, ugyanis az 1711-ben végleg visszakapott Szent Márton, Szent István templomok ismételt villámcsapás martalékaivá váltak.

1714-ben a jezsiták megkapták Matyasovszky László nyitrai püspök alapítványát (50.000 aranyforint), ennek és egyébb adományok segítségével 1717-ben az egykori Szent Márton templom helyére lerakták a Szentháromság templom, valamint a Residentia rendház alapját. A jezsuita rend eltörlése után (1773) a Szentháromság templom Mária Terézia kegyéből átadatott a híveknek plébániatemplom rendeltetéssel (1786).

A három manuálos, 40 regiszteres, 2480 sipos pneumatikus orgonát 1939-ben, a pécsi „Angster” orgonaépítő cég készítette. 1998-ban a cég örököse Budavári Attila felújította.

A felújított orgona, mely Románia egyik legnagyobb müemlékorgonái közé tartozik, újból betölti szerepét és jeles művészek adnak koncertet ez orgonán.

Nagybánya gyönyörű középkori épületei mellett, amelyek nagyrésze a régi központ környékén felújítva láthatók, ez a több mint 300 éves barokk templom is a város egyik legértékesebb műemléke és erdély legrégebbi barokk temploma.
Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Logo
PARTNEREINK
Nagybánya.ro – Városunk és Környéke Logo
BÚSz Logo
Maramaros.ro Logo
Mária Rádió Erdély Logo
RomKat.ro | Kincseiből régit és újat Logo
Magyar Kurír - Katolikus Hírportál Logo
Vatican News - Hírek a Vatikánból Logo