Nagybányai Szentháromság Plebania Logo
Munkatársak


Szmutku Róbert esperes-plébános

Csedregen születtem 1980. április 30-án. Teológiai tanulmányaimat a gyulafehérvári Teológiai Intézetben végeztem, 2006. július 1-én szentelt pappá főpásztorom, Schönberger Jenő püspök. Segédlelkészkényt tevékenykedtem 2006-ban Kaplonyban, 2007-2008. között pedig a Szatmárnémeti Székesegyházban. 2008. augusztusától a nagybányai Krisztus Király templom plébánosaként szolgáltam, majd 2018-ben nagybányai esperesi megbízást kaptam, és a Szentháromság-templom lelkipásztori feladatait látom el.

Tempfli Máté segédlelkész

Szatmárnémetiben születtem 1996. szept. 11-én. Teológiai tanulmányaimat a Gyulafehérváron végeztem. 2022. július 2-án szentelt pappá főpásztorom, Schönberger Jenő megyés püspök a szatmári székesegyházban. 2022. augusztus 1. óta a Nagybányai Szentháromság Plébánia segédlelkésze vagyok.

Zahari Alec gondnok

2019. óta vagyok a nagybányai Szentháromság plébánia munkatársa, Szmutku Róbert esperes megszólítására vállaltam a gondnoki feladatkört. Fontosnak tartom, hogy amíg az ember itt él a földön, tegyen meg mindent azért, hogy közelebb kerüljön Istenhez, és hangsúlyt fektessen a lelki fejlődésére. Ezáltal válhat teljessé.

Gircsis Csutak Melinda esperességi titkárnő

Nagybányán, szerető családban születtem és nőttem fel, két leánytestvéremmel együtt. Szülővárosomban jártam iskolába és ott is érettségiztem, aztán Brassóba kerültem, ahol nagyon szép és tartalmas öt évet töltöttem egyetemistaként. Első munkahelyemen titkárnőként dolgoztam a bányászatban, útépítésben használt gépeket értékesítő Svedala cégnél. A vállalat romániai kirendeltsége 2003-ban Bukarestbe került, ahova én már nem követtem. Az akkori esperes – Lieb József atya – kérésére 2004-ben elvállaltam a nagybányai esperesség titkárnői feladatát. Azóta igyekszem a napi feladatokat becsületesen teljesíteni. Ez az év a magánéletemben is fordulópontot jelentett, hiszen akkor kötöttem házasságot. Később megszülettek gyermekeink, egy kislány és egy kisfiú. Visszatekintve eddigi életemre, nagyon hálás vagyok szüleimnek, akik mindig mellettem álltak, igyekeztek belőlem jó embert, jó katolikust és anyanyelvét, kultúráját ápoló, jó magyart kovácsolni. Ezeket az értékeket próbálom én is továbbadni gyermekeimnek.

Micaci Bianca plébániai titkárnő

Zsibón születtem a 80-as évek elején, ott végeztem iskoláimat és ott érettségiztem. Közgazdaságtant Nagybányán tanultam, majd több éven át Rómában éltem és tevékenykedtem családommal együtt. Nagyváradon eltöltött kilenc év után Nagybányára költöztünk. Isten ajándékaként két csodálatos gyermek anyja vagyok. 2021. októberében kezdtem el a titkárnői tevékenységet a nagybányai Szentháromság plébánián, azóta vagyok ennek a munkaközösségnek a tagja, és igyekszem a hívek segítségére lenni az egyházi ügyintézésben.

Dr. Micaci Cristian pasztorális referens

Nagybányán születtem, Magyarláposi származású vagyok. Teológiát és kommunikációt tanultam Gyulafehérváron és Rómában, a pápai jogú Gergely Egyetemen, ott szereztem doktorátust 2011-ben a média társadalmi hatásairól szóló tanulmánnyal. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség munkatársaként tevékenykedtem 2012-2021 között, 2019-ben az Erdélyi Mária Rádió képviselőjeként elkísértem Ferenc pápát repülőútján romániai apostoli látogatása alkalmával. Fő tevékenységi köröm a kommunikációs eszközöknek az evangélium hirdetésébe való bevonása, ezt igyekszem tenni 2021. október óta a nagybányai Szentháromság plébánián.

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Logo
PARTNEREINK
Nagybánya.ro – Városunk és Környéke Logo
BÚSz Logo
Maramaros.ro Logo
Mária Rádió Erdély Logo
RomKat.ro | Kincseiből régit és újat Logo
Magyar Kurír - Katolikus Hírportál Logo
Vatican News - Hírek a Vatikánból Logo