Nagybányai Szentháromság Plebania Logo
Munkatársak


Szmutku Róbert esperes-plébános

Csedregen születtem 1980. április 30-án. Teológiai tanulmányaimat a gyulafehérvári Teológiai Intézetben végeztem, 2006. július 1-én szentelt pappá főpásztorom, Schönberger Jenő püspök. Segédlelkészkényt tevékenykedtem 2006-ban Kaplonyban, 2007-2008. között pedig a Szatmárnémeti Székesegyházban. 2008. augusztusától a nagybányai Krisztus Király templom plébánosaként szolgáltam, majd 2018-ben nagybányai esperesi megbízást kaptam, és a Szentháromság-templom lelkipásztori feladatait látom el.

Bândăroi Alexandru Irimia segédlelkész

Romanban születtem 1987. szeptember 13-án. 2022. július 2-án szentelt pappá főpásztorom, Schönberger Jenő megyés püspök a szatmári székesegyházban. Segédlelkészként szolgáltam 2022. augusztus 1-től a szatmárnémeti Szent János Apostol és Evangélista templomban. 2023. augusztus 1. óta a Nagybányai Szentháromság Plébánia segédlelkésze vagyok.

Posz Vilmos Tamás, kántor

1986 október 7-én születtem Kaplonyban, itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat a kaplonyi Fényi István iskolában 2001-ben. A Nagykárolyi Kalazanczi Szent József gimnáziumban érettségiztem. A középiskola utolsó évében kántori szolgálatot teljesítettem Kaplonyban. 2010-ben fejeztem be a négy éves kántorképzőt, ahol többek között elhunyt id. Czol Ernő tanítványa voltam. 2011-ben kezdtem el az egyetemet Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetem Zenepedagógia szakon. 2014-2016 között mesteriztem a Zeneművészet és audiovizuális kultúra szakon. Az alapképzés második évében Erasmus ösztöndíjjal a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia Egyházzene Orgona szakon tanultam. Kétszer voltam Erasmus szakmai gyakorlaton: Templomi gyülekezet egyházzenei vezetése, illetve Gyermekek egyházzenei nevelése. Gyermekkorom óta vonzott a kántori szolgálat, amelyet 2004-ben kezdtem el Kaplonyban. 2006. Február - 2013. December között Kálmándon, 2014. október - december között Felsővisón teljeseítettem kántori szolgálatot. Nemzetközi tapasztalatot is szereztem, 2016. november 27. - 2021. augusztus 15. között az Angliai Magyar Református egyházban szolgáltam. 2022. október 4-től a nagybányai Szentháromság Római Katolikus Plébánia egyházzenész-zenepedagógusa vagyok.

Vakon Attila gondnok

2023. óta vagyok a nagybányai Szentháromság plébánia munkatársa, Szmutku Róbert esperes megbízásából vállaltam a gondnoki feladatkört.

Gircsis Csutak Melinda esperességi titkárnő

Nagybányán, szerető családban születtem és nőttem fel, két leánytestvéremmel együtt. Szülővárosomban jártam iskolába és ott is érettségiztem, aztán Brassóba kerültem, ahol nagyon szép és tartalmas öt évet töltöttem egyetemistaként. Első munkahelyemen titkárnőként dolgoztam a bányászatban, útépítésben használt gépeket értékesítő Svedala cégnél. A vállalat romániai kirendeltsége 2003-ban Bukarestbe került, ahova én már nem követtem. Az akkori esperes – Lieb József atya – kérésére 2004-ben elvállaltam a nagybányai esperesség titkárnői feladatát. Azóta igyekszem a napi feladatokat becsületesen teljesíteni. Ez az év a magánéletemben is fordulópontot jelentett, hiszen akkor kötöttem házasságot. Később megszülettek gyermekeink, egy kislány és egy kisfiú. Visszatekintve eddigi életemre, nagyon hálás vagyok szüleimnek, akik mindig mellettem álltak, igyekeztek belőlem jó embert, jó katolikust és anyanyelvét, kultúráját ápoló, jó magyart kovácsolni. Ezeket az értékeket próbálom én is továbbadni gyermekeimnek.

Micaci Bianca plébániai titkárnő

Zsibón születtem a 80-as évek elején, ott végeztem iskoláimat és ott érettségiztem. Közgazdaságtant Nagybányán tanultam, majd több éven át Rómában éltem és tevékenykedtem családommal együtt. Nagyváradon eltöltött kilenc év után Nagybányára költöztünk. Isten ajándékaként két csodálatos gyermek anyja vagyok. 2021. októberében kezdtem el a titkárnői tevékenységet a nagybányai Szentháromság plébánián, azóta vagyok ennek a munkaközösségnek a tagja, és igyekszem a hívek segítségére lenni az egyházi ügyintézésben.

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Logo
PARTNEREINK
Nagybánya.ro – Városunk és Környéke Logo
BÚSz Logo
Maramaros.ro Logo
Mária Rádió Erdély Logo
RomKat.ro | Kincseiből régit és újat Logo
Magyar Kurír - Katolikus Hírportál Logo
Vatican News - Hírek a Vatikánból Logo