Nagybányai Szentháromság Plebania Logo
2022. augusztus 25.
Véget értek a Szent István Napok

Az egykor Rivulus Dominarum néven említett mai Nagybánya lakosai már a 14. század végén templomot építettek Szent István király tiszteletére. A sok viszontagságot átélt középkori templom lebontására kényszerültek erősen megrongálódott állapota miatt. A ma István-torony néven ismert építmény az egyedüli, ami tanúskodik a régi templom pompájáról. A 17. század végén a városba letelepedő jezsuitáknak új templomot kellett építeniük, hiszen a cinteremben elhelyezkedő egykori három templom közül egyiket sem vehették használatba. Így épült a mai, Szentháromság oltalmába ajánlott plébániatemplom. Ez egyben az egykori Szent István-kultusz átmenekítője és tovább éltetője.

Az elmúlt évtizedekben Szent István király augusztus 20-i ünnepére egész rendezvénysorozattal és ünnepkörrel készültek Nagybányán. Idén Közösség, részvétel, misszió mottóval az Árpád-házi korra jellemző értékalkotó és megőrző kulturális és lelki programokkal hangolódtak az ünnepre.

Teret kapott a zene, a Szentháromság-templom orgonáján híres klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit szólaltatta meg Pozsár Róbert, majd Hermann Szabolcs orgonaművész. A magyar költészet lírai hangjával örvendeztette meg a hallgatóságot Laczkó Vass Róbert színművész Székely Norbert zenei kíséretével, valamint a szentendrei Molnár Valéria Bajovics Milán közreműködésével. A képzőművészet a festészet által képviseltette magát: szakrális kiállítás nyílt a Philia Oázis galériavendéglőben Véső Ágoston Munkácsy-díjas festőművész gondozásában. Az értékalkotási törekvésében a helyi egyház a Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális Egyesületben lelt partnerre, amely 1996-ban kezdte el a nagy múltú Nagybányai Festőiskola kommunizmusban megszakadt tevékenységét újraéleszteni. A magyar fővárosból érkezett Budapest Piano Quartet nyolckezes zongorajátékával segítette a közönséget ráhangolódni Szent István ünnepére. A családok külön hangolódtak rá az ünnepre a nekik megszervezett családi napon.

A szent király közbenjárását liturgikus keretek között is kérték a nagybányaiak, amikor az István-toronyban berendezett Szent István kápolna búcsúját ünnepelték augusztus 20-án. Az egykori Czol Ernő kántor-karnagyról is megemlékeztek az általa alapított és évtizedeken keresztül vezetett Scola Rivulina kórus és zenekar koncertjével. A városi önkormányzat az esperesi hivatal és a magyar képviseleti párt vezetőinek kezdeményezésére és közbenjárására post mortem díszpolgári címmel illette Czol Ernőt.

Az ünnepkör augusztus 21-én, vasárnap ért véget a cinteremben a Pajor András által bemutatott szentmisével. Ennek bevezetőjeként megáldották a magyarországi Történelmi Vitézi Rend által, a nagybányai közösségnek ajándékozott Szent Korona másolatot. A műkőből készült korona-másolat a Szentháromság-templom Szent István mellékoltárát fogja ékesíteni.

FOTÓ 1 | FOTÓ 2 | FOTÓ 3 | FOTÓ 4 | FOTÓ 5 | FOTÓ 6 | FOTÓ 7 | FOTÓ 8 | FOTÓ 9 | FOTÓ 10 | FOTÓ 11 | FOTÓ 12

VIDEO

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Logo
PARTNEREINK
Nagybánya.ro – Városunk és Környéke Logo
BÚSz Logo
Maramaros.ro Logo
Mária Rádió Erdély Logo
RomKat.ro | Kincseiből régit és újat Logo
Magyar Kurír - Katolikus Hírportál Logo
Vatican News - Hírek a Vatikánból Logo