Nagybányai Szentháromság Plebania Logo
2023. január 6.
Vízkereszt ünnepe a Szentháromság-templomban

Vasárnapi rend szerint mutattak be szentmiséket a nagybányai Szentháromság-templomban pénteken, 2023. január 6-án, Vízkereszt ünnepén. Minden szentmise a vízszentelés szertartásával kezdődött.

A 10 órakor bemutatott szentmise prédikációjában Szmutku Róbert esperes-plébános az ünnep jelentőségéről beszélt, amely arra tanít, hogy ki kell lépni komfortzónánkból, akárcsak a napkeleti bölcsek. Elindultak, bár csak egy biztonságuk volt: a csillag, de még az is eltűnt a szemük elől. Bizonyára kételyekkel küzdöttek ők is: talán mégiscsak elhamarkodott volt elindulásuk, talán azoknak volt igazuk, akik nem hittek a csillagban, nem indultak el.

Sokszor bezárkózunk szokásainkba, komfortzónánkban akarunk maradni. Sok családban mondják: nálunk nem volt soha szokás templomba járni, én sem megyek, nálunk nem volt szokás imádkozni, én sem imádkozok. Milyen jó lenne ezekből a szokásokból kilépni.

Nemsokára véget ér a karácsonyi ünnepkor, visszatérünk a megszokott hétköznapi életbe. Én milyen útra térek vissza? Gondoljak arra, hogy mekkora kegyelem az Úrral való gyakori találkozásnak a lehetősége. Merjünk hát elindulni az Isten felé vezető úton.

Kerüljük a negatív, rossz gondolatokat, hiszen amit gondolunk, az van bennünk, vagy azzá válunk: harag, gyűlölet, bosszú, mérgelődés. Ez egészségünk és boldogságunk kárára válik. Jézus azt mondja, hogy minden rossz belülről származik, és arra int, hogy térjünk meg a rossz gondolkodásból, mert az csökkenti a jó melletti döntésképességünket. Sokszor rossz gondolatokkal fekszünk le és úgy is kelünk fel. Hagyjunk teret annak az Istennek, aki feltárja életünk igazi értelmét. Isten szolgája Márton Áron püspök 1947. jan. 1-én ezt mondta Kolozsváron: „Nem a világot kell megváltoztatni, hanem a rossz gondolkodást, hogy jobb legyen a világ.”

Maradjunk állandó kapcsolatban Istennel az imádság által. Az Ószövetség beszámol arról, hogy miután lejött a hegyről, Mózes arca ragyogott, mert találkozott az Úrral. Szívunk Istenhez emelése ragyogóvá teszi az emberi arcot. Az imádságon keresztül tisztul a szívünk, tisztulnak emberi kapcsolataink.

Hogyan menthetjük át tehát ünnepeinket a hétköznapjainkba? Ha elhagyjuk komfortzónánkat és a napkeleti bölcsek példájára elindulunk, ha megtisztítjuk gondolatainkat a rossztól, és ha állandó kapcsolatban maradunk az Urral az imádság által. Ha nem hiszed el, próbáld ki! Az Úr képes átalakítani hétköznapjaidat is. – ezzel a bíztatással fejezte be a szónok ünnepi szentbeszédét.

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Logo
PARTNEREINK
Nagybánya.ro – Városunk és Környéke Logo
BÚSz Logo
Maramaros.ro Logo
Mária Rádió Erdély Logo
RomKat.ro | Kincseiből régit és újat Logo
Magyar Kurír - Katolikus Hírportál Logo
Vatican News - Hírek a Vatikánból Logo